• تعلیق دوره ها آموزشی مرکز آموزش ها پیشرفته
  تعلیق دوره ها آموزشی مرکز آموزش ها پیشرفته

 • برگزاری کارگاه ضمن خدمت ابلاغی از امور اداری «آشنایی با آیین نامه پژوهشی» ویژه کارشناسان مدیریت امور پژوهشی و امور بین اللمل
  برگزاری کارگاه ضمن خدمت ابلاغی از امور اداری «آشنایی با آیین نامه پژوهشی» ویژه کارشناسان مدیریت امور پژوهشی و امور بین اللمل در محل کلاس 106 مرکز آموزش‌های پیشرفته

 • برگزاری کارگاه ضمن خدمت ابلاغی از امور اداری « مدیریت کیفیت و بهره وری» در سالن ابن سینا
  برگزاری کارگاه ضمن خدمت ابلاغی از امور اداری « مدیریت کیفیت و بهره وری» در سالن ابن سینا

 • برگزاری کارگاه "آشنایی با شیوه های اخذ مجوزهای لازم جهت محصولات تولیدی"
  برگزاری کارگاه "آشنایی با شیوه های اخذ مجوزهای لازم جهت محصولات تولیدی"

 • ثبت نام دوره" تحلیل بنیادی"
  ثبت نام دوره" تحلیل بنیادی"

اخبار مهم
تعلیق دوره ها آموزشی
تعلیق دوره ها آموزشی مرکز آموزش ها پیشرفته
تعلیق دوره ها آموزشی مرکز آموزش ها پیشرفته
 ١٥:١٠ - 1398/12/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه ضمن خدمت ابلاغی از امور اداری «آشنایی با آیین نامه پژوهشی» ویژه کارشناسان مدیریت امور پژوهشی و امور بین اللمل
برگزاری کارگاه ضمن خدمت ابلاغی از امور اداری «آشنایی با آیین نامه پژوهشی» ویژه کارشناسان مدیریت امور پژوهشی و امور بین اللمل
برگزاری کارگاه ضمن خدمت ابلاغی از امور اداری «آشنایی با آیین نامه پژوهشی» ویژه کارشناسان مدیریت امور پژوهشی و امور بین اللمل در محل کلاس 106 مرکز آموزش‌های پیشرفته
 ١٤:١٥ - 1398/11/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه ضمن خدمت ابلاغی از امور اداری « مدیریت کیفیت و بهره وری» در دو گروه
برگزاری کارگاه ضمن خدمت ابلاغی از امور اداری « مدیریت کیفیت و بهره وری» در سالن ابن سینا
برگزاری کارگاه ضمن خدمت ابلاغی از امور اداری « مدیریت کیفیت و بهره وری» در سالن ابن سینا
 ١٣:٤٣ - 1398/11/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه "آشنایی با شیوه های اخذ مجوزهای لازم جهت محصولات تولیدی"
برگزاری کارگاه "آشنایی با شیوه های اخذ مجوزهای لازم جهت محصولات تولیدی"
برگزاری کارگاه "آشنایی با شیوه های اخذ مجوزهای لازم جهت محصولات تولیدی"
 ١٦:٢٥ - 1398/11/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره" تحلیل بنیادی"
ثبت نام دوره" تحلیل بنیادی"
ثبت نام دوره" تحلیل بنیادی"
 ١١:٥٠ - 1398/11/20 - نظرات : ٠متن کامل >>

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش پیشرفته دانشگاه خلیج فارس می باشد

دانشگاه خلیج فارس،بوشهر،ایران 1398