• نتایج آزمون دوره های نظام مهندسی - سال 97 - زمستان
  اعلام نتایج آزمون دوره های نظام مهندسی - زمستان 97

 • دفترچه معرفی مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس
  معرفی مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس

 • ثبت نام دوره های نظام مهندسی - زمستان 97
  ثبت نام دوره های ارتقا پایه و ورود به حرفه اجرا - زمستان 97

 • آدرس مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس
  مرکز آموزش های پیشرفته

اخبار مهم
نتایج آزمون دوره های نظام مهندسی - زمستان 97
نتایج آزمون دوره های نظام مهندسی - سال 97 - زمستان
اعلام نتایج آزمون دوره های نظام مهندسی - زمستان 97
 ٠٩:٣٨ - 1397/12/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
ّبرگزاری دوره آموزش شیوه های تعامل موثر با دانشجویان
آموزش شیوه های تعامل موثر با دانشجویان
آموزش شیوه های تعامل موثر با دانشجویان - ویژه کارکنان دانشگاه
 ٠٩:٣٢ - 1397/11/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشی: شیوه های ارتقای بهره وری اداری
برگزاری دوره آموزشی غیر حضوری: شیوه های ارتقای بهره وری اداری
برگزاری دوره آموزشی غیر حضوری: شیوه های ارتقای بهره وری اداری
 ١٠:٤٦ - 1397/11/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشی: ارتباط موثر با دانشجویان
دوره آموزشی: ارتباط موثر با دانشجویان - ویژه کارکنان محترم دانشگاه
دوره آموزشی: ارتباط موثر با دانشجویان - ویژه کارکنان محترم دانشگاه
 ٠٨:٠٩ - 1397/11/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
معرفی مرکز آموزش های پیشرفته
دفترچه معرفی مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس
معرفی مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس
 ٠٨:٤٩ - 1397/11/08 - نظرات : ٠متن کامل >>

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش پیشرفته دانشگاه خلیج فارس می باشد

دانشگاه خلیج فارس،بوشهر،ایران 1396