• دفترچه معرفی مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس
    معرفی مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس

  • ثبت نام دوره های نظام مهندسی - زمستان 97
    ثبت نام دوره های ارتقا پایه و ورود به حرفه اجرا - زمستان 97

  • آدرس مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس
    مرکز آموزش های پیشرفته

اخبار مهم
ّبرگزاری دوره آموزش شیوه های تعامل موثر با دانشجویان
آموزش شیوه های تعامل موثر با دانشجویان
آموزش شیوه های تعامل موثر با دانشجویان - ویژه کارکنان دانشگاه
 ٠٩:٣٢ - 1397/11/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشی: شیوه های ارتقای بهره وری اداری
برگزاری دوره آموزشی غیر حضوری: شیوه های ارتقای بهره وری اداری
برگزاری دوره آموزشی غیر حضوری: شیوه های ارتقای بهره وری اداری
 ١٠:٤٦ - 1397/11/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشی: ارتباط موثر با دانشجویان
دوره آموزشی: ارتباط موثر با دانشجویان - ویژه کارکنان محترم دانشگاه
دوره آموزشی: ارتباط موثر با دانشجویان - ویژه کارکنان محترم دانشگاه
 ٠٨:٠٩ - 1397/11/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
معرفی مرکز آموزش های پیشرفته
دفترچه معرفی مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس
معرفی مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس
 ٠٨:٤٩ - 1397/11/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری دوره آشنای با مبانی واصول انبار داری
برگزاری دوره آشنای با مبانی واصول انبار داری- غیر حضوری
برگزاری دوره آشنای با مبانی واصول انبار داری- غیر حضوری
 ١١:٥٠ - 1397/10/30 - نظرات : ٠متن کامل >>

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش پیشرفته دانشگاه خلیج فارس می باشد

دانشگاه خلیج فارس،بوشهر،ایران 1396