• رییس جدید مرکز آموزش های پیشرفته
  رییس جدید مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس

 • نتایج آزمون دوره های نظام مهندسی - سال 97 - زمستان
  اعلام نتایج آزمون دوره های نظام مهندسی - زمستان 97

 • دفترچه معرفی مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس
  معرفی مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس

 • ثبت نام دوره های نظام مهندسی - زمستان 97
  ثبت نام دوره های ارتقا پایه و ورود به حرفه اجرا - زمستان 97

 • آدرس مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس
  مرکز آموزش های پیشرفته

اخبار مهم
رییس جدید مرکز آموزش های پیشرفته
رییس جدید مرکز آموزش های پیشرفته
رییس جدید مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس
 ١١:٢١ - 1398/04/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
نتایج آزمون دوره های نظام مهندسی - زمستان 97
نتایج آزمون دوره های نظام مهندسی - سال 97 - زمستان
اعلام نتایج آزمون دوره های نظام مهندسی - زمستان 97
 ٠٩:٣٨ - 1397/12/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
ّبرگزاری دوره آموزش شیوه های تعامل موثر با دانشجویان
آموزش شیوه های تعامل موثر با دانشجویان
آموزش شیوه های تعامل موثر با دانشجویان - ویژه کارکنان دانشگاه
 ٠٩:٣٢ - 1397/11/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشی: شیوه های ارتقای بهره وری اداری
برگزاری دوره آموزشی غیر حضوری: شیوه های ارتقای بهره وری اداری
برگزاری دوره آموزشی غیر حضوری: شیوه های ارتقای بهره وری اداری
 ١٠:٤٦ - 1397/11/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشی: ارتباط موثر با دانشجویان
دوره آموزشی: ارتباط موثر با دانشجویان - ویژه کارکنان محترم دانشگاه
دوره آموزشی: ارتباط موثر با دانشجویان - ویژه کارکنان محترم دانشگاه
 ٠٨:٠٩ - 1397/11/14 - نظرات : ٠متن کامل >>

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش پیشرفته دانشگاه خلیج فارس می باشد

دانشگاه خلیج فارس،بوشهر،ایران 1396