گواهی پایان دوره ها

 

گواهی دوره های آموزشی برگزار شده از سوی مرکز، پس از هماهنگی و تایید کارفرما صادر می گردد. تمامی گواهینامه ها با لوگوی مشترک دانشگاه خلیج فارس و مرکز آموزش های پیشرفته صادر می گردد:

نمونه ای از گواهی نامه های صادر شده از سوی مرکز:

 


 


کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش پیشرفته دانشگاه خلیج فارس می باشد

دانشگاه خلیج فارس،بوشهر،ایران 1398