معرفی مرکز

 

 

 

مرکز آموزشهاي پیشرفته دانشگاه خلیج فارس

 

این مرکز با هدف ایجاد دوره های آموزشی مکمل دوره های آمـوزشی کلاسیک و به عنوان یکی از

زیر مجموعه های معـاونت آموزشی دانــشـگاه خلیـــج فارس با توجه به دارا بودن توان علمی بالا

و امکانات مناسب، همگام با توســعه و کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعــات با بهره گیری از اعضای

هیات علـــمی مجرب و هم چنین فراهم نمودن محیـطی مناسـب اقدام به برطرف نمـودن نیازهای

آموزشــی و دانشــی پرســنل شرکت ها، موسسات، ارگانها، وزارتــخانه ها و صنایع مختلـف فعالیت

می نماید.

 

 

 

 

 

 

اهداف مرکز:

 

 

 

1. ارتقای دانش و مهارتهای شغلی و تخصصی کارشناسان و مدیران دستگاه های دولتی و صنایع مختلف.

 

 

 

2. ايجاد زمــينه براي افزايش دســترسي به آمـوزش عـالي وارائه آموزشــهاي مداوم براي دانش‌پذيران

شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات  مختلف.

 

 

 

3. مشاوره و  نياز سنجي، برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي كاربردي و كارگاه هاي آموزشي پیشرفته و حرفه‌ای.

 

 

 

4. دانش افزایی تخصصی و حرفه‌ای دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها به منظور ورود به بازار کار.

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش پیشرفته دانشگاه خلیج فارس می باشد

دانشگاه خلیج فارس،بوشهر،ایران 1398