ارتباط با ما

 

دفتر مرکز آموزش های پیشرفته:

رئیس مرکز: دکتر راضیه خرم آبادی؛ هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

شماره تماس رئیس مرکز: 31222262-077

******************************************

شماره تماس : 31222260 -077

09177549172

********************************

رایانامه مرکز:  
advcenter@pgu.ac.ir

آدرس: دانشگاه خلیج فارس، ساختمان مرکز آموزش های پیشرفته.

************************************

شماره حساب  مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس (بانک تجارت)

شماره حساب:

2642071478

شماره شبا:

520180000000002642071478

به نام رابط آموزش‌های پیشرفته


کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش پیشرفته دانشگاه خلیج فارس می باشد

دانشگاه خلیج فارس،بوشهر،ایران 1398