آشنایی با نحوه جست و جو در پایگاه های اطلاعاتی و موتور جستجوی گوگل
آشنایی با نحوه جستجو در پایگاه های اطلاعاتی و موتور جستجوی گوگل
نام : *
نام خانوادگی : *
نام پدر:
کد ملی: **
کد پرسنلی:
شماره تلفن همراه:
محل کار:

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش پیشرفته دانشگاه خلیج فارس می باشد

دانشگاه خلیج فارس،بوشهر،ایران 1398